Sigurimet Shoqërore

Ligji është i njëjtë për të gjithë. Por jo gjithmonë kjo vlen në Shqipëri. Dhe për më tepër kur kemi të bëjmë me subjekte shtetërore. Nëse një i vetëpunësuar apo një subjekt privat nuk paguan detyrimet shoqërore, ndaj tij automatikisht nisin gjobat dhe sanksionet, por nëse kjo ndodh me Bashkitë, një pjesë e të cilave prej vitesh nuk i kanë derdhur sigurimet shoqërore për punonjësit, eksperienca ka treguar se nuk ka asnjë masë ndaj asnjë zyrtari të tyre. Ndiqni historinë e Bardhi Sejdarasit.

more recommended stories