Mes arit të zi dhe vdekjes

“31 Minuta” ka kryer një vëzhgim të thellë mbi jetën e banorëve të fshatrave në.

Intervistë me Gjon Junçaj, Këshilltari Ligjor Kundër Korrupsionit në Ambasadën e SHBA në Tiranë

“31 Minuta” intervistoi një nga personat që ka ndihmuar në reallizimin e Reformës në Drejtësi,.