THIRRJE PËR APLIKIME

Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore dhe Organizata “Faktoje”, me mbështetjen e Bashkimit Evropian, në zbatim.

Rreth projektit “Fakte dhe mjedisi”

Faktet dhe Mjedisi: Përmirësimi i ekspertizës teknike të profesionistëve të medias mbi verifikimin e fakteve.