Regjistri elektronik i shëndetësisë, një histori dështimi

Identiteti i çdo qytetari shqiptar dhe diagnozat e tyre shëndetësore duhet të ishin të digjitalizuara.

Futboll në të zezë

Futboll në të zezë Kontratat e paplotësuara, pagat e vonuara me muaj, si dhe sigurimet.

Kur aborti dhe jeta kalojnë përmes farmacive

Ndërprerja e shtatzënive, pilula rezulton të jetë një praktikë e dalë nga kontrolli duke rrezikuar.