THIRRJE PËR APLIKIME!

Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore, me mbështetjen e European Endowment for Democracy, ka filluar zbatimin.