Rreth projektit

Iniciativa “Tiranalytics: Një vlerësim i shpenzimeve publike të qeverisjes vendore në Bashkinë e Tiranës” është.

Prioritete të zhvendosura: Këmbësorët, përparësi vetëm në letra

Në trotuaret e rrugëve qendrore të Tiranës gjen gjithçka: Shtylla që mbajnë tabela dhe reklama;.