Ministria e Diasporës neglizhoi të konsultonte nismat e reja ligjore me mërgatën në Amerikë

Ekrem Bardha u largua nga Shqipëria komuniste në rininë e tij, në qershor të vitit.

Ministry of Diaspora routinely neglects to consult global Albanian leaders on new policies

A young Ekrem Bardha fled Albania in June 1953 when it was under Communist control.