Diplomatët e fshehur: Si lobimi në Amerikë u bë pjesë e ndikimit zgjedhor

Partitë politike shqiptare paguan vitin e shkuar afro 30 milionë lekë (277,800$), për firmat e.

Si ligjet i lejojnë partitë të fshehin informacione thelbësore gjatë fushatave zgjedhore

Në zgjedhjet e vitit të shkuar në Shqipëri, një kompani e vendosur në qytetin veriperëndimor.

Albania’s Hidden Diplomats: How Lobbying in America Became a Sphere of Campaign Influence

Albanian political parties last year paid nearly 30 million Albanian lekë ($277,800) to lobbying firms.

How Albanian laws allow parties to hide crucial information from voters during campaigns

In last year’s Albanian elections, a company based in the northwest city of Lezhë donated.

Lake Bovilla, endangered by erosion, polluted by sewage and waste

For more than a decade, experts have sought and requested the rehabilitation of the area.

Liqeni i Bovillës, i rrezikuar nga erozioni, i ndotur nga ujërat e zeza dhe mbetjet

Prej më shumë se një dekade ekspertët kërkojnë rehabilitimin e zonës që rrethon ujëmbledhësin e.

Interview with Julia Wallace, former editor-in-chief of the Atlanta Journal Constitution
Intervistë me ish kryeredaktoren e Atlanta Journal Constitution, Julia Wallace