Historia e patreguar e Call Center-ave

Kompanitë, të cilat punësojnë dhjetëra-mijëra të rinj shqiptarë, mbartin anën e errët të moskujdesit për.

The untold story of Italian Call Centers in Albania

Companies that employ tens of thousands of Albanian youths show a dark side of neglect.