Fuel in Albania, history of an unpunished and widespread crime

The most important fuel distribution companies in the country appear to be trading, for the.

Historia e patreguar e Call Center-ave

Kompanitë, të cilat punësojnë dhjetëra-mijëra të rinj shqiptarë, mbartin anën e errët të moskujdesit për.

The untold story of Italian Call Centers in Albania

Companies that employ tens of thousands of Albanian youths show a dark side of neglect.

Nafta në Shqipëri, historia e një krimi të pandëshkuar

Kompanitë më të rëndësishme të shpërndarjes së naftës në vend rezulton se tregtojnë në pjesën.