Bastet online! Bota e “nëndheshme” e basteve sportive në Internet

A janë mbyllur bastet në Shqipëri? Kush “luan” bixhoz me vendimin e bujshëm të qeverisë?.

Efekti i HEC-ve në Shqipëri, lagunat përpijnë tokën duke ngritur alarmin për erozionin bregdetar

Në lagunën Kune-Vain në veri të Shqipërisë, një relikte e zymtë zhytet në të shkuarën.

Albanian government continues to approve new hydropower plants despite environmental and social impact

In the Kune Vain Lagoon of northern Albania, a grim relic sinks into the past.

Interview with Julia Wallace, former editor-in-chief of the Atlanta Journal Constitution
Intervistë me ish kryeredaktoren e Atlanta Journal Constitution, Julia Wallace