Rikthimi i kioskave në Tiranë, një histori jotransparente

Prej tetorit të vitit 2016 në kryqëzimet e zonës qendrore të kryeqytetit nisën të vendosen.

Black market soccer

Most of Albanian soccer clubs have suffered a descent into informality over the years, as.

Futboll në të zezë

Futboll në të zezë Kontratat e paplotësuara, pagat e vonuara me muaj, si dhe sigurimet.