Çfarë po ndodh me Lagunën e Patokut…

Lagunat janë një nga pasuritë e çmuara që na ka falur natyra, por nga mungesa.

Institutions tolerate in silence the dual employment of the security forces

The State Police and the Guard of the Republic, where dual employment is forbidden by.

Institucionet tolerojnë në heshtje dypunësimin e forcave të sigurisë

Policia e Shtetit dhe Garda e Republikës, ku dypunësimi është i ndaluar me ligj, deklarojnë.

A po rrënohet Ksamili?

Kjo kronikë investiguese është realizuar përmes bashkëpunimit të Qendrës për Gazetari Cilësore dhe Zërit të.

Elbasan Municipality, tenders without race and shadows of conflict of interest

Road and drainage system works, the city’s cleanup, purchase of fruits and vegetables for kindergartens.

Bashkia e Elbasanit, tenderë pa garë dhe hije të konfliktit të interesit

Sistemimi i rrugëve dhe kanalizimeve, pastrimi i qytetit, blerja e frutave dhe perimeve për kopshtet.

Friendly sentiments are not helping Albania gain more U.S. investments

In 1998 Genti Daci saw opportunity in Albania–or at least the lack of internet access.

Interview with Julia Wallace, former editor-in-chief of the Atlanta Journal Constitution
Intervistë me ish kryeredaktoren e Atlanta Journal Constitution, Julia Wallace