Urban buses can show you the map of Berlin, but they can’t explain where a pregnant woman should sit

As soon as you get on the bus that connects Nish Tulla with the center.

Nga Parisi në Berat, nga Mathauzeni në Podgorie të Korçës

Autobuzët urbanë mund të të nxjerrin edhe hartën e Berlinit, por s’dinë të ta sqarojnë.