The Children of the “Elected” Abandon Public Schools

Current and former Members of Parliament, as well as Ministers and former Ministers choose to.

Fëmijët e “të zgjedhurve” braktisin shkollat publike

Të gjithë deputetët dhe ish-deputetët, ministrat dhe ish-ministrat i shkollojnë fëmijët e tyre në institucione.