No way, Lana’s issues won’t be solved not for another 10 years!

Due to delays, the government ousted the company building Lana’s water treatment plant. Now, the.

The open sewer in te middle of the city

Lana flows through Tiranaa in its most crutial neighborhoods. In the first article of this.

Mos, as për dhjetë vjet nuk zgjidhet puna e Lanës!

Pas vonesash, qeveria përzuri kompaninë që ndërtonte impiantin e pastrimit të ujërave të Lanës. Tani,.

Kanali në mes të qytetit

Lana përshkruan Tiranën në pjesën më kryesore të saj. Në shkrimin e parë të kësaj.