Historia e patreguar e Call Center-ave

Kompanitë, të cilat punësojnë dhjetëra-mijëra të rinj shqiptarë, mbartin anën e errët të moskujdesit për.

The untold story of Italian Call Centers in Albania

Companies that employ tens of thousands of Albanian youths show a dark side of neglect.

Black market soccer

Most of Albanian soccer clubs have suffered a descent into informality over the years, as.

Futboll në të zezë

Futboll në të zezë Kontratat e paplotësuara, pagat e vonuara me muaj, si dhe sigurimet.