Intervistë me gazetarin e MSNBC, Richard Lui
Fuel in Albania, history of an unpunished and widespread crime

The most important fuel distribution companies in the country appear to be trading, for the.

Nafta në Shqipëri, historia e një krimi të pandëshkuar

Kompanitë më të rëndësishme të shpërndarjes së naftës në vend rezulton se tregtojnë në pjesën.

Durrës 2017, beteja mes betonit dhe qeramikës në kurriz të turizmit

Në qytetin e vjetër, ku dikur përplasej Lindja me Perëndimin, sot përplaset betoni me qeramikën..

Durrës 2017, the battle between concrete and terracotta is hurting tourism

The ancient city where once upon a time East and West collided, today is witnessing.