Fruthi, sa të rrezikuar jemi?

A është Shqipëria në prag të epidemisë së fruthit? Virusi ka prekur një numër të.

Mes arit të zi dhe vdekjes

“31 Minuta” ka kryer një vëzhgim të thellë mbi jetën e banorëve të fshatrave në.