VIDEO VËZHGIM

VIDEO VËZHGIM

Vendgrumbullimi i mbetjeve urbane në Shqipëri

1.Durrës


Video: Elsa Dautaj, Joana Spaho. Tekst/lexoi: Elsa Dautaj

2.Berat


Video: Donald Zaimi. Tekst: Rakela Hunçi

3.Gjirokastër


Video: Rakela Hunçi, Donald Zaimi. Tekst: Rakela Hunçi

4. Vlorë


Video: Inva Gorellari, Elsa Dautaj. Tekst: Inva Gorellari

5. Korçë


Video: Joana Spaho, Elsa Dautaj. Tekst: Joana Spaho

6. Librazhd 


Video: William Hysa, Arlis Alikaj. Tekst: Arlis Alikaj, William Hysa

7. Lushnje


Video: Sidorela Jança. Tekst: Sidorela Jança

8. Kukës


Video: Harris Mecolli. Tekst: Harris Mecolli